ISO 9001 & OHSAS 18001
ISO 14001-2004

24.06.2022, Friday


20.03.2015, Friday


PAPADOPULOS INVITES YOU AT STROIKO FAIR, SOFIA, 

OPENING - 25 MARCH 2015


read more: http://stroiko2000.com/en/new-from-stroiko/


_____________________________________________________________________________________________________________


07.01.2014, Вторник


ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНАТА СРЕДА


_____________________________________________________________________________________________________________

25.09.2013, Сряда


Информация за сключен договор след проведена процедура „открит избор“ с обект: „Закупуване и въвеждане в експлоатация на машина за рязане и обработка на камък и информационна система за управление на СУОС” , Обособена позиция № 001 „Закупуване и въвеждане в експлоатация на машина за рязана и обработка на камък”, по договор за безвъзмездна финансова помощ № 4МС-02-25/27.04.2012., изпълняван от бенефициент Пападопулос и син ООД._____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

19.08.2013, Понеделник


Информация за сключен договор след проведена процедура „открит избор“ с обект: „Закупуване и въвеждане в експлоатация на машина за рязане и обработка на камък и информационна система за управление на СУОС” , Обособена позиция № 002 „Закупуване и въвеждане в експлоатация на информационна система за управление на СУОС”, по договор за безвъзмездна финансова помощ № 4МС-02-25/27.04.2012., изпълняван от бенефициент Пападопулос и син ООД.
 

 
_____________________________________________________________________________________________________________


07.06.2013, Петък

Информация за сключен договор след проведена процедура „открит избор“ с предмет:„Обучение на служители за безопасна работа” по договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF-2302-01-04002 „Осигуряване на безопасни условия на труд в производствените процеси в Пападопулос и син ООД“" по процедура BG 051PO001-2.3.02 „Безопасен труд”,  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, сключен между Пападопулос и син ООД и Агенцията по заетостта._____________________________________________________________________________________________________________

04.06.2013, Вторник

Информация за сключен договор след проведена процедура „открит избор“ с предмет:„Закупуване на специализирано оборудване” по договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF-2302-01-04002 „Осигуряване на безопасни условия на труд в производствените процеси в Пападопулос и син ООД“" по процедура BG 051PO001-2.3.02 „Безопасен труд”,  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, сключен между Пападопулос и син ООД и Агенцията по заетостта.


_____________________________________________________________________________________________________________

29.05.2013, Сряда

"Публична покана за избор на изпълнител с предмет: „Обучение на служители за безопасна работа” по договор за безвъзмездна финансова помощ №

ESF-2302-01-04002 „Осигуряване на безопасни условия на труд в производствените процеси в Пападопулос и син ООД“" по процедура BG

051PO001-2.3.02 „Безопасен труд”,  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, сключен между Пападопулос и син ООД и Агенцията по заетостта"ДОКУМЕНТИ ЗА СВАЛЯНЕ:
кликнете на линка по-долу:
http://dox.bg/files/dw?a=1beca8bd53

Линковете за достъп до файла ще бъдат активни до : Сряда 12.06.13.
 _____________________________________________________________________________________________________________

17.05.2013, Петък

Пападопулос и син ООД обявява Публична покана за избор на изпълнител с предмет:„Закупуване на специализирано оборудване” по договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF-2302-01-04002 „Осигуряване на безопасни условия на труд в производствените процеси в Пападопулос и син ООД“" по процедура BG 051PO001-2.3.02 „Безопасен труд”,  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, сключен между Пападопулос и син ООД и Агенцията по заетостта.


ДОКУМЕНТИ ЗА СВАЛЯНЕ:
кликнете на линка по-долу:
http://dox.bg/files/dw?a=ec22009802
Линковете за достъп до файла ще бъдат активни до : Петък 31.05.2013

 _____________________________________________________________________________________________________________

08.03.2013, Петък
ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА В ОБЯВЕНИЯ КРАЕН СРОК ЗА ПРИЕМ НА ОФЕРТИ ПО ПРОГРАМА КОНУРЕНТНОСПОСОБНОСТ

еу

 

„В публикуваната на 25.02.2013  във в-к „Монитор” обява за прием на офертни предложения по  процедура за определяне на изпълнител чрез открит избор с обект: „Закупуване и въвеждане в експлоатация на машина за рязане и обработка на камък и информационна система за управление на СУОС” е допусната  техническа грешка в обявения срок. 

 

 Крайният срок за прием на офетни предложения е до 17:30ч. на 18.03.2013 г. 

 

 

 

Молба за разяснение и отговор по програма Конкурентноспособност

 

 

 


молба

ОТГОВОР ОТ ПАПАДОПУЛОС И СИН ООД, 08.03.2013

 

ОТГОВОР

  _____________________________________________________________________________________________________________

01.03.2013

baba marta
 _____________________________________________________________________________________________________________

25.01.2013

Пападопулос и син ООД обявява процедура за определяне на изпълнител – Открит избор с обект: Закупуване и въвеждане в експлоатация на машина за рязана и обработка на камък и информационна система за управление на СУОС.

 


Обява Конкурентноспособност

 


ДОКУМЕНТИ ЗА СВАЛЯНЕ:
кликнете на линка по-долу:
http://dox.bg/files/dw?a=a77ce4a7ce
Линковете за достъп до файла ще бъдат активни до : Понеделник 11.03.13

 _____________________________________________________________________________________________________________

16.01.2013

Papadopulos & Son started implementing the

EU Operational Programme Human Resources Development 

bezopasen trud publikacia

 _____________________________________________________________________________________________________________

Brava Casa Magazine, 2009 m.07              Brava Casa Magazine, 2009 m.08
2009_07
    2009_08
 _____________________________________________________________________________________________________________

Brava Casa Magazine, 2009 m.04                Brava Casa Magazine, 2009 m.05

2009_04     2009_05
 _____________________________________________________________________________________________________________

Brava Casa Magazine, 2009 m.02              Brava Casa Magazine, 2009 m.03

2009_02     2009_03
 _____________________________________________________________________________________________________________

BRAVA CASA 2008 PR
pr 2008

 _____________________________________________________________________________________________________________

Brava Casa Magazine, 2008 m.09                Brava Casa Magazine, 2008 m.09

 2008 BravaCasa_September     2008 BravaCasa_Octomber
 _____________________________________________________________________________________________________________

Brava Casa Magazine
, 2008 m.03                 Brava Casa Magazine, 2008 m.04

2008_03     2008_04
 _____________________________________________________________________________________________________________

Brava Casa Magazine
, 2008 m.01                Brava Casa Magazine, 2008 m.02
2008_01     2008_02

 _____________________________________________________________________________________________________________

 Brava Casa Magazine, 2007 m.09                 Brava Casa Magazine, 2007 m.09
 2007_09 kare Brava Casa     2007_10 kare_Brava Casa_Page_1.jpg

 _____________________________________________________________________________________________________________