ISO 9001 & OHSAS 18001
ISO 14001-2004

Инструкция за поддръжка на изделия от естествени камъни


За да се опази красотата на изделията от скалнооблицовъчни материали в зависимост от тяхното предназначение е необходимо да спазваме следните инструкции:
При почистване (измиване) работният разтвор не трябва да съдържа белина, хлоров разтвор, киселини и основи. 


При необходимост може да се прави миещ разтвор с омекотен домакински преперат - веро. След мокрото почистване е добре третираната повърхност да се подсушава.

Бляскавата полировка периодично се импрегнира с полираща паста от естествени восъци.

Всеки потребител на каменни изделия знае, че камъните са твърд работен материал, но трябва да се знае, че те са изключително крехки. Да не се използват за работни плотове, върху които се кове (удря) с несъобразени механични инструменти. (Получават се микрострукторни пукнатини външно леко видими, но решаващи цялостната структура).
 

Ето и препарата, който можете за използвате за всекидневно почистване:
CLEAN